A.N.S.V.S.A
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este autoritatea competentă din România, cu atribuții în ceea ce privește:

-Sănătatea publică și siguranța alimentelor de origine animală și nonanimală
• prin controlul produselor alimentare de origine animală și nonanimală comercializate în cadrul piețelor națională, europeană sau din țările terțe;
• prin autorizarea funcționării și controlul periodic al unităților procesatoare și a celor de comercializare a produselor de origine animală și nonanimală;
• prin programele naționale de depistare a reziduurilor, medicamentelor, substituenților din produsele alimentare;
• prin prevenirea transmiterii la om a zoonozelor;

Sănătatea și bunăstarea animalelor
• prin derularea programelor anuale de supraveghere și control a bolilor; o parte dintre acestea sunt programe europene cofinanțate de către Comisia Europeană;
• prin monitorizarea permanentă a situațiilor epidemiologice mondiale și aplicarea strategiilor specifice pentru păstrarea indemnității teritoriale;
• prin monitorizarea comerțului intracomunitar cu animale vii și produse ale acestora;
• prin intervenția rapidă în suspiciunile sau confirmările de boli ale animalelor și strategiile sanitare veterinare aplicate în scopul combaterii și eradicării bolilor majore ale animalelor;
• prin programe de imunoprofilaxie;

Reglementarea și implementarea în România a legislației specifice și controlul aplicării acesteia pentru toate domeniile de activitate sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;
-Identificarea, analiza și evaluarea riscului în domeniul sanitar veterinar și în cel al siguranței alimentelor;
Vaccinurile și medicamentele de uz veterinar prin autorizarea și controlul unităților de producție, a distribuitorilor și comercianților produselor de uz veterinar;
Asigurarea desfășurării în România a Misiunilor de evaluare specifice ale Comisiei Europene;
Participarea la întrunirile Comitetului Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătate Animală,

Serviciile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor sunt organizate si functioneazã ca sistem unic, fiind structurate astfel:
a) servicii de stat publice sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;
b) activitãti sanitare veterinare de liberã practicã

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, reglementează, coordonează tehnic și administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, organizează și controlează efectuarea activităților publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, având în structura sa:
Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a Municipiului București;
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referință pentru Sănătatea Animalelor, în cadrul căruia există laboratoare naționale de referință pentru toate bolile animalelor; reprezentanții acestuia participă anual la „testele interlaborator” organizate de laboratoarele comunitare de referință; în subordinea tehnică a I.D.S.A. funcționează L.S.V.S.A.;
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV) – Laboratorul Național de Referință pentru produsele de origine animală;
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar (I.C.P.B.M.V.) – Laboratorul National de Referintã pentru medicamente si vaccinuri de uz veterinar;

Sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a fost stabilit în Piața Presei Libere nr. 1, corpul D1, sector 1, Bucuresti
Legaturi utile:
Call Center: 0800.826.787 ; callcenter@ansvsa.ro
Transparenta decizionala

Integrare europeana

Siguranța alimentelor

LEGEA nr. 150 din 14 mai 2004 (republicata)privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale)
ART. 2
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, infiintata prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Autoritatea, este autoritatea de reglementare in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ce coordoneaza toate activitatile in acest domeniu, de la producerea materiilor prime pana la consumator. Autoritatea este institutia de legatura cu Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor si actioneaza pe baza de autonomie structurala, functionala si decizionala.


Accesati pagina Puffas 33 SRL