LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 (*republicata*)
privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 29 noiembrie 2006
___________
*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 412/2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2004, dandu-se textelor o
noua numerotare.
Legea nr. 150/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
462 din 24 mai 2004.

ART. 18
(1) Operatorii cu activitate in domeniul alimentar si cei cu activitate in domeniul hranei pentru animale trebuie sa ia masurile necesare ca alimentele si hrana pentru animale sa indeplineasca cerintele legislatiei in domeniul alimentelor si al hranei pentru animale, care este relevanta pentru activitatile acestora, sa verifice daca aceste cerinte sunt realizate si sa asigure implementarea sistemului de management al sigurantei alimentelor conform principiilor privind analiza riscurilor si punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP), in toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei, in cadrul afacerilor aflate sub control propriu.

(2) Autoritatea trebuie sa asigure aplicarea legislatiei in domeniul alimentelor.
Aceasta coordoneaza activitatea autoritatilor competente in domeniul sigurantei alimentelor, controleaza si verifica respectarea legislatiei in domeniul alimentelor de catre operatorii cu activitate in domeniul alimentar si cei cu activitate in domeniul hranei pentru animale, precum si implementarea sistemului de management al sigurantei alimentelor conform principiilor privind analiza riscurilor si punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP), in toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei. In acest scop, Autoritatea trebuie sa mentina un sistem de control si alte activitati necesare in functie de situatie, incluzand activitati de comunicare publica cu privire la siguranta si riscul
alimentelor si hranei pentru animale, de supraveghere a sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale si alte activitati de monitorizare care sa acopere toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei

Autoritatea = A.N.S.V.S.A

Ordin nr. 36/2008 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene si internationale din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

Art. 1
Se aproba Lista standardelor romane care adopta standardele europene si internationale din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Puffas 33 SRL
Parteneri de afaceri